top
ChangemakersWat en waaromDoe een gift
Video'sDownloadsNieuws
0

Winkelmandje

Dit is het overzicht van je bestelling. Om verder te gaan moet je inloggen of registreren. Aantallen kan je daarna aanpassen.

Red Constantino

Filipijnen icsc.ngo/

Als expert internationaal klimaatbeleid en directeur van ICSC ijvert Red voor een doortastend klimaatbeleid op globaal niveau en groene energie voor klimaatslachtoffers op lokaal niveau.

Steun onze changemakers

En maak mee het verschil

Doe een gift
11.11.11
11.11.11 vecht tegen onrecht en voor duurzame verandering, want iedereen verdient dezelfde basisrechten.
changemaker delen

Red en ICSC vergroenen de wereld vanuit de Filipijnen

Red is expert in internationaal klimaatbeleid en directeur van ICSC, Institute for Climate and Sustainable Cities in de Filipijnen. De organisatie laat een kritische stem horen in het klimaatdebat. Globaal is Red pleitbezorger van een doortastend klimaatbeleid en lokaal brengt hij schone energie bij klimaatslachtoffers.

Red ijvert samen met ICSC voor een eerlijk klimaatbeleid en koolstofarme, klimaatbestendige ontwikkelingen. Dit doen ze aan de hand van verschillende teams binnen ICSC die elk op een ander aspect inzetten:

Het Climate Policy Team probeert klimaatfinanciering vrij te krijgen door campagnes, beleids- en onderzoekswerk. Het Energy Policy Team voert campagne om de Filipijnse energiesector koolstofarm te maken. Ze stellen concrete beleidsvoorstellen voor op basis van wetenschappelijk onderzoek, technische en economische analyses. Ook brengen ze de lange termijngevolgen van de klimaatopwarming in kaart. Daarnaast ondersteunt het projectmanagementteam het beleidswerk van de klimaat- en energieteams door lokale samenwerkingsverbanden uit te werken. Een vierde team, RE-Charge Pilipinas (RCP), werd opgestart na de tyfoon Haiyan die bijna zevenduizend Filipijnse slachtoffers maakte. Samen met de lokale bevolking worden er emissiearme projecten uitgewerkt om hen van elektriciteit te voorzien.

Als directeur hecht Red een groot belang aan bewustwording over de klimaatcrisis:

“Er heerst onzekerheid over de klimaatcrisis. Mensen zijn bezorgd of bang omdat ze niet weten wat die onzekerheid inhoudt. Ik denk dat onzekerheid net goed is, dat geeft ons de kans om zelf te bepalen welke weg we inslaan.”

De acties van de organisaties zijn zeker niet zonder succes. Zo waren Red en ICSC belangrijke initiatiefnemers van een wetsvoorstel dat meer middelen voorzag voor klimaatfinanciering voor lokale besturen (People's Survival Fund). Ook speelde de organisatie een belangrijke rol in het klimaatakkoord van Parijs.

ICSC richtte daarnaast ‘Solar Scholars’ op, waarbij ze mensen opleiden tot lokale experten om samen te zoeken naar efficiënte manieren om schone elektriciteit op te wekken. Zo werkten ze samen met het eiland Suluan in Oost-Samar, dat werd uitgeroepen tot de ‘provinciale hoofdstad voor hernieuwbare energie’. Het eiland is niet verbonden met het net en werkt nu samen met ICSC om een micro-grid te installeren en zo de inwoners van energie te voorzien.

Meer weten?

 

Straf hé

hoe Red zijn leven riskeert voor het klimaat?

Met jouw bijdrage blijven changemakers zich inzetten voor een betere wereld waarin niemand achterblijft. Kies zelf hoeveel je wil geven.

Steun Red