top
ChangemakersDoe meeWat en waaromDoe een gift
Video'sDownloadsNieuwsWebwinkel
0

Winkelmandje

Dit is het overzicht van je bestelling. Om verder te gaan moet je inloggen of registreren. Aantallen kan je daarna aanpassen.

Ellen Bosch


Ellen Bosch zet zich reeds 10 jaar in voor het educatieve project Añañau in San-Jeronimo. Ze staat in voor de na-schoolse opvang van kinderen die in extreme armoede en onstabiele familiesituaties leven. 

Steun onze changemakers

En maak mee het verschil

Doe een gift
4de Pijler
Het Vierde Pijler steunpunt biedt ondersteuning aan iedereen die vanuit Vlaanderen met een eigen ontwikkelingsproject bezig is.
changemaker delen

Ellen is reeds 10 jaar werkzaam in Peru met kinderen die in zeer armoedige situaties leven. Onze dochter Ellen als ‘changemaker’.

Reeds 10 jaar is ze werkzaam in de buitenwijk San-Jeronimo in Cusco, Peru met kinderen die in zeer armoedige situaties leven. Door de grote kansarmoede slagen deze kinderen er niet in om uit deze situatie te ontsnappen.

Hoe kom je ertoe om als jonge vrouw van 28 jaar met een goede job in het onderwijs, veel leuke vrienden en familie én een zorgeloos leven, alles achter je te laten om je leven in dienst te stellen van kinderen die het ongeluk hebben om op een minder leuke plaats en in minder goede omstandigheden geboren te zijn.

We herinneren ons nog het moment dat Ellen ons kwam vertellen dat ze voor 7 maanden als vrijwilliger in een onderwijsproject in Cusco-Peru ging werken. Alles had ze buiten ons weten om geregeld en natuurlijk gunde we haar deze ervaring om zich voor een tijd in te zetten in een organisatie. Alles verliep zeer vlot en na 7 maanden kwam ze terug naar huis. Dat ze de smaak te pakken had, ondervonden we onmiddellijk op de terugweg van Zaventem naar huis. Ze was niet van plan om lang hier te blijven, want ze had reeds een vliegtuigticket gekocht om terug te gaan met de voor haar zeer belangrijke reden “dat ze haar daar niet konden missen”.

En terug ging ze.

In 2014 heeft Ellen dan samen met Sadith, een lokale medewerkster waarmee ze al jaren samenwerkte in de ontwikkelingshulp, het educatieve project Añañau in San-Jeronimo opgericht, waar ze beiden instaan voor de na-schoolse opvang van kinderen die in situaties van extreme armoede en onstabiele familiesituaties leven. Eigenlijk zijn ze samen de perfecte gesmeerde tandem en gepassioneerde ‘changemakers’ in deze lokale gemeenschap.

Op dit moment zijn er een 50-tal kinderen tussen 4 en 18 jaar die dagelijks naar het project komen. Niet alleen vinden Ellen en Sadith educatie (onderwijs) belangrijk, maar ook de gezondheid en de algemene en socio-culturele ontwikkeling van de kinderen en wordt er gewerkt rond empowerment en participatie. Ook loopt er een scholingsprogramma voor volwassenen om analfabetisme tegen te gaan, waar vele moeders van de kinderen aan deelnemen.

Ondertussen bieden ze vanuit het project reeds verschillende jongeren een studiebeurs aan om verder te studeren in het hoger onderwijs en die dan ook als rolmodel een voorbeeld kunnen zijn voor de andere kinderen.

Dit jaar zijn ze in een nabijgelegen wijk Huancaro een tweede gelijkaardig project gestart, waar ze ook een 30-tal kinderen, met dezelfde leefsituatie, na-schoolse opvang bieden.

En dat Ellen er nog zin in heeft, dat zien we steeds tijdens onze skype-gesprekken aan haar stralend gezicht en aan haar enthousiasme als ze vertelt over de verwezenlijkingen en plannen binnen de 2 projecten.

Velen zullen zich afvragen of het nodig is om daar zoveel energie in te steken, daar het, op wereldniveau, maar een druppel op een hete plaat lijkt, maar voor elk kind in de projecten is het wel zeer ‘changemaking’!

En ja, doe het haar maar na!        

Straf hé

hoe Ellen zich inzet voor kinderen in Peru

Met jouw bijdrage blijven changemakers zich inzetten voor een betere wereld waarin niemand achterblijft. Kies zelf hoeveel je wil geven.

Doe een gift